!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Stamspolning

2014-05-02 21:01

Information gällande arbete i Er lägenhet
Relita har fått i uppdrag av Brf Kolonnen att utföra stamspolning i fastigheten.
Vi behöver tillträde till er lägenhet, då köks- badrums samt extra wc-avlopp skall rensas.
Det är av stor vikt att komma in i Er lägenhet på aviserad tid, eftersom vi spolar stammarna med högtryck och går i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Då tidsåtgången för varje lägenhet ej kan sägas exakt, går det ej att komma på någon bestämd tidpunkt mellan de två angivna klockslagen.
BESÖK i Er lägenhet, Anders Lundströms gata sker:
ALG 24 - Tisdagen 13 MAJ mellan kl. 07.30 - 15.30
ALG 22 - Onsdagen 14 Maj mellan kl. 07.30 - 15.30
ALG 20 - Torsdagen 15 Maj mellan kl. 07.30 - 15.30
ALG 18 - Fredagen 16 Maj mellan kl. 07.30 - 15.30
ALG 16 - Måndagen 19 MAJ mellan kl. 07.30 - 15.30
ALG 14 - Tisdagen 20 MAJ mellan kl. 07.30 - 15.30
OBS! Om Ni ej är hemma vid detta tillfälle kan ni lämna nycklar till styrelsen som tar emot dessa i föreningens lokal, Anders Lundströmsgata 14. Onsdag 7 maj kl 7-9 och 17-19 Måndag 12 maj kl 7-9 och 17-19
För att eliminera risken för översvämning är det av yttersta vikt att tillträde ges till samtliga lägenheter.
Var vänlig och plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar, samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren till köket och badrummet. Vi behöver komma åt golvbrunnen och avloppet under handfatet.
Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om vi ska släppa ut dem när vi är klara.
För frågor angående spolningen eller om ni kommer att vara bortresta kontakta Brf Kolonnen på mail: kolonnen@gmail.com
Samtidigt som spolningen sker kommer även våtutrymmen att besiktigas för eventuella fuktskador. Denna besiktning utförs på uppdrag av styrelsen genom Josua Klingberg från AK konsult.
Relitas arbetsledare för stamspolningen är Ronny Eklund.
mail: Ronny.Eklund@relita.se