!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Luft, värme och vatten

Luft

Bra luft hemma handlar om välbefinnande, men minst lika mycket att vi håller oss friskare och orkar mer! För barn är bra luft ännu viktigare, risken minskar för astma och allergier. Detta är sjukdomar som ofta kan grundläggas tidigt och som enligt många forskare till stor del beror på inomhusmiljön. 


Rengör alla till- och frånluftsdon regelbundet (3 – 4 ggr/år) för bästa hygien och säkrat flöde. Frånluftsflödet är viktigt: Om frånluftsflödet på grund av igensatta don och filter minskar mer än tilluftsflödet leder det till att ventilationen försämras.

 

Don för frånluft finns i badrum och inkopplat till spisfläkten. Det är viktigt att hålla dessa delar fria från damm och smuts för att uppnå bästa effekt. Om t.ex. frånluftsventilen i badrummet skulle vara smutsig eller att det sitter damm i vägen blir ett påtagligt symtom på detta att ljudnivån från ventilen ökat. För instruktioner om hur du rengör frånluftsdon, se Rengöring av frånluftsdon. 

Skötselanvisningar för spiskåpa bifogas här.
 

Tilluftsdon sitter bakom radiatorer och passerar genom filter. Utbyte till allergifilter och nytt filter förmedlas genom bostadsrättsföreningen, se instruktion.

 

Värme och vatten

Avstängning värme- och vattenstammar till lägenheter görs i källare. Kontakta fastighetsförvaltaren

Avstängning av vatten i lägenheten sker genom att ventilen vrids ett kvarts varv. Ventilerna sitter i duschrum och kök.
Kök: ventilen sitter bakom den löstagbara skivan i diskbänkskåpets rygg.
Wc/duschrum alt. wc: ventilen sitter vid tak eller golv på inkommande rör.
 
För information om hur husen värms upp, se Energi.

Drift och skötselinstruktioner golv vattenlås
Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt bör låset rensas. Flertalet medlemmar i föreningen har råkat ut för översvämningar till följd av stopp i vattenlåset. Se Drift och skötselinstruktioner golv vattenlås med rör 40 mm.
 

Dokument

Information till våra kunder runt kalla element.pdf 2017-11-20
Drift och skötselinstruktioner golv vattenlås med rör 40 mm.pdf 2013-11-17
Rengöring av frånluftsdon.pdf 2013-11-17

Uppdaterad 2017-11-20