!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energi

 

Värme

Föreningen är ansluten till Norrenergis fjärrvärmenät. 
 
För information om våra element, se Radiatorer. 
För infomation om hur du stänger av värme- och vattenstammar, se Luft, värme och vatten.
 

Elmätare

För information om hur vi mäter lägenheternas elförbrukning samt hur den debiteras, se Elmätare.
 

Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytaren bryter all ström till lägenheten och den sitter på elcentralen i hall eller klädkammare. Huvudsäkringarna sitter i elskåp i entréplanet. För tillträde till detta, kontakta fastighetsförvaltaren eller styrelsen.
 

Automatsäkringar

Sitter i hall eller klädkammare.
 

Jordfelsbrytare  

Jordfelsbrytare finns i alla lägenhetens uttag. Kontroll av jordfelsbrytare sker enligt anvisningar vid elcentral. Se Jordfelsbrytare.
 

Energideklarationer

År 2008 gjordes energideklarationer för samtliga hus. Ny energideklaration kommer att genomföras under våren 2018.
 

Dokument

Jordfelsbrytare.pdf 2013-11-17
Elmätare.pdf 2013-11-17
Radiatorer.pdf 2013-11-17