!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energi

 

Värme

Föreningen är ansluten till Norrenergis fjärrvärmenät. 
 
För information om våra element, se Radiatorer. 
För infomation om hur du stänger av värme- och vattenstammar, se Luft, värme och vatten.
 

Elmätare

Föreningen har tecknat avtal med Infometric under 2018. Samtliga lägenheter har en separat elmätare som mäter lägenhetens elförbrukning. Den tidigare schablonavgiften som tidigare påförts på månadsavgiften har tagits bort och respektive medlem kommer istället att debiteras månadsvis för faktisk el-förbrukning från och med hösten 2018.
 

Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytaren bryter all ström till lägenheten och den sitter på elcentralen i hall eller klädkammare. Huvudsäkringarna sitter i elskåp i entréplanet. För tillträde till detta, kontakta fastighetsförvaltaren eller styrelsen.
 

Automatsäkringar

Sitter i hall eller klädkammare.
 

Jordfelsbrytare  

Jordfelsbrytare finns i alla lägenhetens uttag. Kontroll av jordfelsbrytare sker enligt anvisningar vid elcentral. Se Jordfelsbrytare.
 

Energideklarationer

År 2018 gjordes energideklarationer för samtliga hus. Ny energideklaration kommer att genomföras under våren 2028.
 

Dokument

Jordfelsbrytare.pdf 2013-11-17
Elmätare.pdf 2013-11-17
Radiatorer.pdf 2013-11-17