!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkeringsregler

Blir en plats ledig så tillfrågas den högst upp på listan. Alla medlemmar köar på samma villkor, inga förturer medges. En medlem som tackat nej till en plats kan få behålla sin plats i kön om han/hon vill.
 
Om en medlem tackar ja till en parkeringsplats kan han/hon fortsätta stå i kö till en annan plats. Till exempel tillåts byte mellan plats utomhus och inomhus.
 
Det är tre månaders uppsägning av en parkeringsplats. För att underlätta arbetet är det viktigt att styrelsen blir informerad om försäljningar.
 
Vid andrahandsuthyrning av lägenheter skall p-plats eller garageplats
återlämnas till föreningen. När medlemmen sedan kommer tillbaka får denna förtur genom att man då hamnar först i kön till en ny parkeringsplats/garageplats.