!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Efter ordinarie föreningsstämma våren 2018 och påföljande konstituerande styrelsemöte har styrelsen följande sammansättning:
 
Markus Ulvegren - Ordförande
Anneli Söderberg - Sekreterare
Jan Sundewall - Kassör
Gunnel Skur Christiansson - Ledamot
Jonatan Lundgren - Suppleant
Frida Andersson - Suppleant
 
 
 
Har du någon/några frågor till oss? Kontakta oss på kolonnen@gmail.com.
 
Styrelsens postfack finns på Anders Lundströms gata 14, 16973 Solna.