!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Mäklarinformation

Brf Kolonnen

Anders Lundströms gata 14, 16, 18, 20, 22 och 24

6 hus

102 lägenheter

Total lägenhetsarea 8 306 kvm

 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift:

Köparen debiteras 2,5 % av gällande prisbasbelopp i överlåntelseavgift (1112 kr för 2013). Bostadsrättsinnehavaren debiteras 1 % av gällande prisbasbelopp för varje pantmeddelande (445 kr för 2013). Mäklarbild: Kontakta Fastum, föreningens ekonomiska förvaltare www.fastum.se

Månadsavgift:

Inga avgiftshöjningar är planerade under 2017.

Försäkring:

Via föreningens fastighetsförsäkring i Gensidige (gäller från och med 2017-11-01) är bostadsrättstillägg tecknat kollektivt för alla medlemmar. Bostadsrättsinnehavaren behöver därför inte teckna bostadsrättstillägget.

Försäkringsnummer: 4320610

Kabel-TV:

ComHems 8 favoriter via det digitala nätet ingår i månadsavgiften. Fler programkanaler beställs hos ComHem 0771-550000

Bredband:

100 Mbit bredband genom Ownit. 89 kr/mån debiteras samtliga lägenheter månadsvis. Beställ individuellt abonnemang vid inflyttning (hänvisa till föreningens gemensamma abonnemang) hos Ownit, kundtjänst 08-525 073 00

El:

Gemensam el i föreningen. Elen ingår i månadsavgiften (schablonkostnad) men varje lägenhet har en egen elmätare och debiteras för faktisk förbrukning. Avläsning sker 2 ggr om året och varje medlem debiteras/krediteras då för faktisk förbrukning på nästkommande månadsavi.

Radon

Radonmätning genomförd vinter/vår 2018 i samtliga sex bostadsfastigheter. Resultatet visade på att samtliga värden ligger klart under riktvärdet 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärdet)

Parkering:

BRF Kolonnen hyr 36 p-platser av BRF Signalen, varav 16 garageplatser och 20 parkeringsplatser ovanpå garaget. 779 kr/månad för en garageplats och 502 kr/månad för en parkeringsplats på p-däck. (priser 2012) För närvarande kö.

 

Övriga utrymmen:

Cykelförråd: Föreningen har ett cykelförråd per hus.

Förråd: Är placerade i lägenheten eller i källaren.

Soprum: Finns på entréplan i alla hus, ingång från gatan.

Tvättstuga: Finns på Anders Lundströms gata 14, bredvid föreningslokalen.

Tvättider må till fre mellan 7-22 samt lö-sön mellan 10-22

Övernattnings- och föreningslokal: Belägen på Anders Lundströms Gata 14, i anslutning till tvättstuga. En enrumslägenhet med trineltkök och bäddsoffa. WC och dusch finns precis utanför i anslutning till lägenheten. Föreningslokalen går att boka för 200 kronor för dag/kvällsaktivitet och 350 kr för övernattning.

Kontakt: För ytterligare information om föreningen, kolonnen@gmail.com