!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Mäklarinformation

Brf Kolonnen

Anders Lundströms gata 14, 16, 18, 20, 22 och 24

6 hus

102 lägenheter

Total lägenhetsarea 8 306 kvm

 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift:

Köparen debiteras 2,5 % av gällande prisbasbelopp i överlåntelseavgift. Bostadsrättsinnehavaren debiteras 1 % av gällande prisbasbelopp för varje pantmeddelande

Mäklarbild: erhålles med förmedlingsuppdrag via 90220.se

Månadsavgift:

Inga avgiftshöjningar är planerade under 2018.

Försäkring:

Via föreningens fastighetsförsäkring i Gensidige (gäller från och med 2017-11-01) är bostadsrättstillägg tecknat kollektivt för alla medlemmar. Bostadsrättsinnehavaren behöver därför inte teckna bostadsrättstillägget.

Försäkringsnummer: 4320610

Kabel-TV:

ComHems 8 favoriter via det digitala nätet ingår i månadsavgiften. Fler programkanaler beställs hos ComHem 0771-550000

Bredband:

100 Mbit bredband genom Ownit. 89 kr/mån debiteras samtliga lägenheter månadsvis. Beställ individuellt abonnemang vid inflyttning (hänvisa till föreningens gemensamma abonnemang) hos Ownit, kundtjänst 08-525 073 00

El:

Föreningen har tecknat avtal med Infometric under 2018. Samtliga lägenheter har en separat elmätare som mäter lägenhetens elförbrukning. Den tidigare schablonavgiften som tidigare påförts på månadsavgiften har tagits bort och respektive medlem kommer istället att debiteras månadsvis för faktisk el-förbrukning från och med hösten 2018..

Radon

Radonmätning genomförd vinter/vår 2018 i samtliga sex bostadsfastigheter. Resultatet visade på att samtliga värden ligger klart under riktvärdet 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärdet)

Parkering:

BRF Kolonnen hyr 36 p-platser av BRF Signalen, varav 16 st i garaget och 20 uteplatser ovanpå garaget. Hyran är 994 kr/månad för en garageplats och 717 kr/månad för en parkeringsplats på p-däck. (Priser f.o.m. 2018-10-01) För närvarande kö.

 

Övriga utrymmen:

Cykelförråd: Föreningen har ett cykelförråd per hus.

Förråd: Är placerade i lägenheten eller i källaren.

Soprum: Finns på entréplan i alla hus, ingång från gatan.

Tvättstuga: Finns på Anders Lundströms gata 14, bredvid föreningslokalen.

Tvättider må till fre mellan 7-22 samt lö-sön mellan 10-22

Övernattnings- och föreningslokal: Belägen på Anders Lundströms Gata 14, i anslutning till tvättstuga. En enrumslägenhet med trineltkök och bäddsoffa. WC och dusch finns precis utanför i anslutning till lägenheten. Föreningslokalen går att boka för 200 kronor för dag/kvällsaktivitet och 350 kr för övernattning.

Kontakt: För ytterligare information om föreningen, kolonnen@gmail.com