!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

BRF Kolonnen hyr 36 p-platser av BRF Signalen. Vi har 16 garageplatser och 20 parkeringsplatser ovanpå garaget. Alla platser är uthyrda, men det går bra att ställa sig i kö genom att skicka e-post till kolonnen@gmail.com eller lägg en lapp i BRF Kolonnens brevlåda på A. Lundströms gata 14. Skriv namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, gärna e-postadress och om du innehar p-tillstånd för rörelsehindrad.

 

Hyran är 994 kr/månad för en garageplats och 717 kr/månad för en parkeringsplats på p-däck. (Priser f.o.m. 2018-10-01)

 

För närvarande är det 30 köande för en garage eller parkeringsplats.  se parkeringskö.
 

Nycklar till garaget: Kontakta styrelsen för att kvittera ut nycklar till garaget, vid uppsägning skall nycklarna återlämnas till styrelsen.

 

 

För information om boendeparkering i Solna:

https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/parkering/boendeparkering/