!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar har föreningen rätt att att ta ut en avgift om högst 10% av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44300 kr och brf Kolonnen tar därmed ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning om 4300 kr per år.

Att hyra ut i andra hand innebär att bostadsrättsinnehavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Man måste ha föreningens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga föreningen om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Blankett för tillstånd finns här: Tillstånd av Brf Kolonnen att hyra ut i andra hand 
 
Bostadsrättsinnehavaren/medlemmen svarar alltid för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna eller på annat sätt missköter sig kan det ytterst medföra att medlemmen utesluts ur föreningen och förlorar sitt medlemskap.
 
Hyreskontrakt för uthyrningen ska upprättas. Exempel på hyreskontrakt finns att hämta här: Hyreskontrakt - hyra ut en lägenhet i Brf Kolonnen i andra hand
 
Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i max ett (1) år i taget samt under förutsättning att medlemmen har sakligt och beaktansvärt skäl. Exempel på sådana skäl är tex studier eller arbete på annan ort, längre utlandsvistelse och särskilda familjeförhållanden såsom tex inledande av ett samboförhållande. Vill medlem hyra ut på längre tid än ett år ska en ny förfrågan ställas till styrelsen efter ett år.

Om föreningen inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan medlemmen söka tillstånd hos hyresnämnden. 

För att styrelsen ska kunna behandla en förfrågan vill styrelsen även ha en kopia på hyreskontraktet. Detta bl.a. för att veta vilka som kommer att hyra lägenheten och se att förhyrningen enbart gäller max ett (1) år.

Innan medlem ansöker om tillstånd för att få upplåta i andra hand uppmanar styrelsen medlemmen att först noga undersöka vad detta innebär. Bra information kan hittas på Hyresnämndens hemsida.  Blankett för besittningsskydd finns att hämta här: Besittningsskydd

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostads rättslagen .

Dokument

Hyreskontrakt_andrahandsuthyrning_kolonnen.pdf 2013-11-17
Ansökan_andrahandsuthyrning_kolonnen.pdf 2013-11-17