!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

 

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder var fjärde till femte vecka och skrivelser kan lämnas per mail kolonnen@gmail.com eller i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 14. Årsstämma hålls en gång per år. Motioner kan lämnas in under hela året. 
För information om oss som sitter i styrelsen, se Styrelsen.
 

Stadgar

För information om föreningens stadgar, se Stadgar.
 

Årsredovísningar

Här hittar du information om våra årsredovisningar.
 

Ekonomi

Se förvaltningsberättelsen för förestående ändringar i villkor för föreningens lån, t.ex. räntebidrag, räntesats el. dyl. Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastum.
 

Nya medlemmar

Ansökan om medlemskap i föreningen ska skickas till styrelsen. Köparen debiteras 2,5 % av gällande basbelopp i överlåtelseavgift. Bostadsrättsinnehavaren debiteras 1 % av gällande basbelopp för varje pantmeddelande.

 

Andrahandsuthyrning

Se Andrahandsuthyrning.

 

Garageplats

För information om våra möjligheter till parkering, se Parkering.
 

Försäkringar

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. Via föreningens försäkring är även ett bostadsrättstillägg tecknat. Det omfattar den fasta inredningen i bostadsrätten som är tillvald, dvs det som är utöver lägenhetens grundstandard. Lägenhetsinnehavare skall alltså inte teckna detta bostadsrättstillägg själv.

 

Vi i Frösunda

Brf Kolonnen samarbetar med andra bostadsrättsföreningar i Frösunda genom föreningen Vi i Frösunda. I denna förening drivs frågor som är betydelsefulla för alla boende i Frösunda. För mer information se Vi i Frösundas hemsida.