!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

 

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder var fjärde till femte vecka och skrivelser kan lämnas per mail kolonnen@gmail.com eller i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 14. Årsstämma hålls en gång per år. Motioner kan lämnas in under hela året. 
För information om oss som sitter i styrelsen, se Styrelsen.
 

Stadgar

För information om föreningens stadgar, se Stadgar.
 

Årsredovísningar

Här hittar du information om våra årsredovisningar.
 

Ekonomi

Se förvaltningsberättelsen för förestående ändringar i villkor för föreningens lån, t.ex. räntebidrag, räntesats el. dyl. Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastum.
 

Nya medlemmar

Ansökan om medlemskap i föreningen ska skickas till styrelsen. Köparen debiteras 2,5 % av gällande basbelopp i överlåtelseavgift. Bostadsrättsinnehavaren debiteras 1 % av gällande basbelopp för varje pantmeddelande.

 

Andrahandsuthyrning

Se Andrahandsuthyrning.

 

Garageplats

För information om våra möjligheter till parkering, se Parkering.
 

Försäkringar

Via föreningens fastighetsförsäkring i Gensidige är bostadsrättstillägg tecknat kollektivt för alla medlemmar. Bostadsrättsinnehavaren behöver därför inte teckna bostadsrättstillägget.

Försäkringsnummer: 4320610